Następca RnS – Mieszkanie dla Młodych

Rodzina na Swoim rozpoczęła serię programów mieszkaniowych, pomagających młodym Polakom w nabyciu własnych czterech kątów. Jej następcą, pod paroma względami podobnym do RnS, został pomysł wsparcia dla kredytobiorców na nieco innych zasadach. Przyjrzyjmy się im.

Mieszkanie dla Młodych, bo o tym programie mówimy, przybrało postać wsparcia wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Przez to kredytobiorcy wiedzą dokładnie, ile dofinansowania dostaną.

Podobieństwa limitowe RnS i MdM

To konkretna, nawet wielotysięczna, pomoc, jednak również z pewnymi ograniczeniami. Zbliżonymi do tych, które spotkaliśmy w Rodzinie na Swoim. Taki sam jest limit wiekowy beneficjenta – tu także pomoc mogą otrzymać do ukończenia 35. roku życia. Zasada ta ulega rozszerzeniu o małżeństwa, w którym jeden ze współmałżonków nie przekroczył tego wieku, a drugi już tak.
Podobne są limity powierzchniowe nabywanego mieszkania. Trzeba jednak przyznać, że uległy one zwiększeniu. I tak, dopłatą MdM może zostać objęte maksymalnie 50 m2 powierzchni użytkowej w 75-metrowym mieszkaniu lub 100-metrowym domu jednorodzinnym. Gdy wnioskodawcy o dofinansowanie wychowują co najmniej trójkę dzieci, wsparcie w ramach rządowego programu może objąć najwyżej 65 m2 w 85-metrowym mieszkaniu lub 110-metrowym domu.

Na ile wsparcia można liczyć?

Mówiąc o liczbie dzieci, należy powiedzieć, że dopłata jest wynikiem pomnożenia wskaźnika ilustrującego przeciętne koszty budowy mieszkań w określonej lokalizacji i procenta zależnego od stopnia dzietności. W ten sposób, osoby bez dziecka otrzymać mogą 10%, wychowawcy jednego dziecka 15%, wychowujący dwójkę pociech 20%, a rodzice lub opiekunowie trójki i większej liczby dzieci aż 30%, co może się przełożyć na nawet kilkudziesięciotysięczne dofinansowanie wkładu własnego, a więc wymierną pomoc na sam początek długoletniej spłaty kredytu.
Dodatkowo, gdy w ciągu 5 lat od podpisania umowy kredytowej rodzina kredytobiorcy powiększy się o trzecie lub kolejne dziecko, w puli środków dla takich osób jest zarezerwowane 5% dopłaty.
Samą wysokość wsparcia obliczyć można z iloczynu powierzchni nieruchomości (max 50 m2 lub 65 m2) i wskaźnika ogłaszanego przez operatora programu Bank Gospodarstwa Krajowego dla miast wojewódzkich, ich okolic i reszty województwa. O tym, jak to zrobić można łatwo przekonać się używając kalkulatora dopłat na stronie https://www.mieszkaniedm.pl/. Tam też poznać można aktualne limity dla danych lokalizacji nieruchomości.

Nowe środki, nowa szansa

Program pomógł tysiącom osób w nabyciu własnego mieszkania. Od 2014 r. złożono w nim ponad 96,5 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania wartości 2,5 mld zł. Do rozdysponowania jest jeszcze aż 381 mln zł. To jednak nie cała kwota, która zostanie podzielona między tysiące kredytobiorców. W sierpniu 2017 r. zostaną uruchomione zapisy na środki, które nie zostały wykorzystane na wspomniane 5-procentowe dopłaty na kolejne dziecko. Będzie to 60 mln zł z datą wypłaty już w tym roku. Szacuje się, że to dodatkowe wsparcie pomoże ok. 4 tysiącom rodzin.
Warto rozważyć możliwość zapisu w programie, jeśli planuje się nabycie nieruchomości, właśnie teraz. Kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności na początku okresu kredytowania na pewno spowoduje w późniejszym czasie łatwiejszą spłatę zobowiązania przybliżającego do własnych czterech kątów.