Ludzka twarz nowej ustawy kredytowej

Dokument, który wejdzie w życie w lipcu tego roku został przyjęty praktycznie wszystkimi głosami posłów obecnych na sali. Ustawa została wprowadzona, gdyż Unia Europejska wymogła na wszystkich państwach członkowskich uporządkowanie… read more →