Ile będziesz miał emerytury?

¾ Polaków nie odkłada pieniędzy na starość. To duży błąd, ponieważ dla wielu z nich przyszłe emerytury mogą okazać się za niskie.

Dlaczego tak niechętnie oszczędzamy na naszą jesień życia? Najczęściej odpowiadamy, że nie pozwalają na to bieżące wydatki. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie, nasze składki emerytalne odprowadza pracodawca. Jednak sama emerytura może okazać się niewystarczająca na zaspokojenie naszych potrzeb w starszym wieku. Dobrze jest mieć jakieś dodatkowe zabezpieczenie na przyszłość – na przykład w postaci oszczędności.

Pracownicze Plany Kapitałowe – oszczędzaj na emeryturę

Do oszczędzania na swoją emeryturę zachęca nowy rządowy program – Pracownicze Plany Kapitałowe. Nie jest to otwarty fundusz emerytalny ani polisa ubezpieczeniowa, a program oszczędnościowy, który we współdziałaniu z pracodawcami pozwoli pracownikom odłożyć środki na specjalnym koncie.

Uczestnicząc w PPK będziemy otrzymywać nieznacznie mniej „na rękę”, ale za to będziemy oszczędzać na swoją emeryturę. Wpłat dokonywać będą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Od pensji brutto tego pierwszego będzie co miesiąc pobierane 2%. Z kolei wpłata pracodawcy to kwota o wartości 1,5% wynagrodzenia pracownika brutto, ale nie jest ona od niego potrącana. Wpłaty te można dobrowolnie zwiększyć – pracownik maksymalnie o 2%, a pracodawca o 3,5%. Zatem aż 8% wynagrodzenia może być przeznaczane na poczet planów kapitałowych. Warto dodać, że co roku do naszego stanu konta PPK dodany zostanie bonus od skarbu państwa w wysokości 240 zł.

Osoby zarabiające mniej niż 120% płacy minimalnej mogą wnioskować o obniżenie swojego wkładu do 0,5%. W takiej sytuacji bez zmian pozostaje wpłata pracodawcy i skarbu państwa.

Co dają Pracownicze Plany Kapitałowe?

0,5-4% pensji to niewiele, a oszczędności dzięki uczestnictwu w Pracowniczych Planach Kapitałowych mogą być znaczne. Zależą one oczywiście od wysokości naszego wynagrodzenia. Przy płacy minimalnej, w 2018 wynoszącej 2100 zł brutto, po 25 latach na naszym koncie zgromadzą się 44 tysiące złotych. Po ukończeniu przez nas 60. roku życia (bez względu na płeć), będziemy mogli jednorazowo wypłacić 25% zgromadzonych środków, a pozostałe ratalnie przez okres 10 lat. Całościowa jednorazowa wypłata środków wiązałaby się z koniecznością zapłaty 19-procentowego podatku.

Kto weźmie udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, choć wszyscy Polacy, którym pracodawcy opłacają składki emerytalne (czyli zatrudnieni na umowę o pracę i zlecenie) automatycznie są do niego zapisywani. Obowiązek zarządzania planami spoczywa na pracodawcy.

Z uczestnictwa w programie można w każdej chwili zrezygnować, składając w miejscu pracy odpowiednie dokumenty. Taką deklarację należy co 4 lata odnawiać, ponieważ po upływie tego okresu pracownik zostaje automatycznie zapisany do PPK. W każdej chwili można natomiast do programu przystąpić ponownie, a także z niego zrezygnować – w takiej sytuacji środki nie przepadają. Wkład z własnego wynagrodzenia zostanie zwrócony w całości, a z wkładu pracodawcy otrzymamy 70% – pozostałe 30% trafi na nasze konto ZUS. Nie otrzymamy natomiast bonusu od państwa i będziemy musieli zapłacić 19-procentowy podatek.

Uczestnictwem w PPK objętych może być 11 milionów Polaków. Od 1 lipca 2019 program obejmie firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Na początku stycznia 2020 wejdą do niego podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników, a wraz z początkiem lipca tamtego roku firmy, w których pracuje od 20 do 49 osób. Wszystkie pozostałe podmioty oraz jednostki sektora budżetowego dołączą do PPK 1 stycznia 2021.

Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych znajdziemy pod adresem http://pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/.